Allah’ım!

Written by graphic on . Posted in Cuma E Kart~~♡~~

Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru!

Allah’ım! Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat! Ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir!

Allah’ım! Beni ilimle zenginleştir, yumuşak huylulukla ahlakımı güzelleştir, bana takvayı ihsan et!

Allah’ım! Bizi bu dünyadan şahadet ve iman ile çıkar!
Ey Rabbim! Bana Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma!

Allah’ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle!

Allah’ım! Küçük ve büyük, işlediğim ve işleyebileceğim, açık ve gizli bütün günahlarımı bağışla!

Allah’ım! Günahlarımı bağışla, kalbimdeki öfke ve kini gider, beni saptırıcı ve azdırıcı fitnelerden koru!

Allah’ım! Sen’den sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım!

Ey kalpleri evirip çeviren Yüce Allah’ım! Kalplerimizi sana itaat etme yönüne doğru çevir!

Allah’ım! Ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlakın her çeşidinden Sana sığınırım!

Allah’ım! Nefsimin cimriliğinden, israf etmesinden ve vesveselerinden Sana sığınırım!

Allah’ım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et!

Allah’ım! Bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle!

Allah’ım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını dilerim! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Dinimizi selamette kıl, imanımızı kalbimizden alma, bize merhameti olmayanları üzerimize salma!

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e (S.A.V.) mağfiret et ve Ümmet-i Muhammed’in (S.A.V.) kusurlarını ört!

Allah’ım! Cismimi sağlam kıl, ismimi iyiler defterine yaz! İyilerin kalplerine beni sevdir!

Allah’ım! Zalimlerin şerrinden beni koru ve münafıkların hilesinden beni uzak tut!

Allah’ım! İlmimi çoğalt, hidayet verdikten sonra kalbimi batıl inançlara kaydırma!

Allah’ım! Yöneticilerin zulmünden, şeytanın hilesinden ve lisanın hatasından Sana sığınırım!

Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle; gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl!

Allah’ım! Kazancımı helal kıl, beni kanaat ehli yap! Benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma!

Ey Rabbimiz! Bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et!


🌼🌼GraphiCeylan


Trackback from your site.

Leave a comment