Berak Kandilimiz Mubarek olsun

Written by graphic on . Posted in Cuma E Kart




~~♡~~





Rabbim bizleri
Berat gecesinin
Feyzinden,
Bereketinden istifade
eden bu Geceyi Hakkıyla
ihya eden Kullarından Eylesin.
Aminn..

Bu gönderiyi hikayenizde paylaşabilir,
sevdiklerinize gönderebilirsiniz.
Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte;
“bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir.
Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece.
“Leyle-i Berâe” denir.
“Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.
BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler
hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir.
Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.
Berat gecesine ait beş haslet vardır:
1- Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.
2- O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.
3- İlâhi rahmet yayılır.
4- Mağfiret gecesidir.
5- O gece, Resûlüllah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.
Çünkü, Hazreti Muhammed (sallallahualeyhivesellem),
Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş,
bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş,
üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş,
bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar,
devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır.
(bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3.
ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı
Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)

Trackback from your site.

Leave a comment