KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN

Written by graphic on . Posted in Cuma E Kart
~~♡~~


Allahım! İlmimi artır,
hikmetimi artır,
fesahet ve belağatimi artır,
sanatına olan hayretimi,
Sana olan hayranlığımı,
aşkımı ve şevkimi artır.
İhlasımı, takvamı artır.
Rabbim göğsüme ve gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır.
Dilimdeki düğümü çöz. Bedenime sıhhat,
kalbime ve kalbimin damarlarına kuvvet ve nur ver.
Fettah ismin hürmetine kalbimin damarlarını aç,
onları yapan-yaratan sensin.
Onların ve bedenimdeki bütün organların bozulmasına,
daralmasına, eskimesine,
yetersiz hale gelmesine fırsat verme. Beni, göz açıp-yumuncaya kadar
nefsime ve Senden başkasına bırakma.
Aklıma ve hafızama nur ver, kuvvet ver.
Aklım ve hafızam hiç zayıflamasın.
Korkunç musibetlerden ve iyileşmez
hastalıklardan beni ve sevdiklerimi koru.
Allahım! Senden dünyada ve
ahirette iyilik ve güzellik istiyorum.
Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru! Bizi,
anamızı-babamızı ve
bütün müminleri hesap gününde bağışla!
Allahım! Senden:
Ebedî sıhhat,
Ebedî servet, altından nehirler akan
Ebedî ve tertemiz mesken,
Ebedî tertemiz eş,
Ebedî aşk,
Ebedî ahbab,
Ebedî muhabbet,
Ebedî şefkat,
Ebedî rahmet
Ebedî gençlik,
Ebedî güzellik,
Ebedî ilim,
Ebedî hikmet,
Ebedî kudret,
Ebedî vatan,
Ebedî fesahet,
Ebedî belağet,
Ebedî hayret,
Eebedî hayranlık,
Ebedî iştah,
Ebedî lezzet,
Ebedî saadet,
Ebedî cennet, ebedî cennette
Ebedî rü’yet istiyorum. Doyulmaz
Ebedî cemalini ve
Ebedî kemalini seyretmek istiyorum.
Bu istediklerimi vereceğine yüzde yüz inanıyorum.
Çünkü eğer istediklerimi vermeyecek olsaydın,
isteme kabiliyetini bana vermezdin,
isteme duygusunu içime yerleştirmezdin.
Bana isteme duygusunu vermen,
istediklerimi vereceğine en büyük delildir.
İçime yerleştirdiğin ebed arzusu,
ebedî bir alemin yani ahiretin varlığının da en büyük delilidir.
Sonsuz kudretine, sonsuz rahmetine,
sonsuz cömertliğine,
sonsuz muhabbetine bunları yapmak, yaratmak ve vermek zor değildir.
Sonsuz cemalin ve sonsuz kemalin de bunu gerektirir.
Çünkü “dâimî bir cemal,
zail bir müştaka razı olmaz.”
Güzelliği ebedî olanın,
seyircisi de ebedî olmalıdır ve olacaktır.
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN 🙏🌹🌹