Ya Rab!/Hayırli Cumalar

Written by graphic on . Posted in Cuma E Kart~~♡~~


Ya Rab! Başımıza aklı müstakim, kalbimize imanı kamil,
vücudumuza sıhhat ve afiyet ve rızkımıza bereket ihsan buyur.
Yolcularımıza selametlikleri, borçlularımıza edaları, hastalarımıza şifaları nasipihsan et.
Ya Rab! Bizim ahvalimizi düzelt, ef’alimizi güzel kıl. Fakirlik hakirlik eleminden kurtar.
Kazadan beladan halas kıl. Düşmanların,
insanları dalalete sevk eden şeytanların, daima fenalıkla emreden nefsimizin şerlerinden koru.
Ya Rab! Bizi hukuk-u ubudiyetinle kaim olan Salihlerin,
nimeti ilahiyene şükreden ganilerin sırasına kat. Dünya ve ahiretle alakalı
bütün işlerimizin yoluna girmesini müyesser ve hayırlısı ile muradımızı hasıl et.
Şerden ve isyandan, büyük ve küçük günahların
hepsinden uzaklaştır. Amel-i salihe,
doğruluk masumluğa yaklaştır. Salih kullarından eyle.
Ya Rab! Bize Salih amellerle, maarif-i ilahiyenle kaffe-i hakaik ve tekmil-i dekaiki cami ilim
ve fazl ile ve bu dürus-u Kur’aniye ile nurlandır.
Ömrümüzün sonucunda teslim-i ruh edeceğimiz dakikada Kelime-i Şehadet ile tenvir et.
Ya Rab! Bize, masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden hisse ver.
Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et.
Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver.
Bizi hayatta bıraktığın müddet göz, kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir.
Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al.
Ya Rab! Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.
Ya Rab! Bizi, dinde musibete uğratma.
Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma.
Bize acımayanları ve senden korkmayanları bize musallat eyleme.
Ya Rab! Bizleri şakirler zümresine ilhak buyur.
Hadi isminin tecellisinden bizleri her zaman nasibtar eyle.
Dünyevi ve uhrevi murad ve maksudlarımızı an karib-üzzaman hasıl et.
Cümlemizin muini ol. İnayet ve rahmetini üzerimizden eksiltme.
Ya Rab! Füyuzatından nasibimizi çok ihsan buyur…
Amin.. Amin.. Amin..


🌼🌼GraphiCeylan


Trackback from your site.

Leave a comment